LAZER SOĞUTMA, CHİLLER, LAZER SOĞUTUCU FİYATLARI

Lazer soğutma; atomik ve moleküler örneklerin bir veya daha fazla lazer alan ve etkileşimi ile sıfıra yakın derecede soğutulduğu birçok tekniği ifade etmektedir. Başak bir değişle protonların bir maddeden ısıyı uzaklaştırmak için kullanıldığı ve bu şekilde maddenin soğutulduğu birtakım benzer süreçler lazer soğutma olarak ifade edilir.  Lazer soğutma lazer tüplerini uzun ömürlü olmasında büyük rol oynamaktadır.
Lazer soğutmada ilk ve ayrıca hala en yaygın yöntem (öyle ki hala çoğunlukla basitçe ‘lazer soğutma’ olarak bahsedilir) Doppler soğutmadır. Lazer soğutmanın diğer yöntemleri şunlardır:

     
 • Sisyphus (Sisifus) soğutma
 •    
 • Çözülmüş yan bant soğutma
 •    
 • Hız seçici bağdaşık yoğunluk hapsetme (VSCPT)
 •    
 • Anti stokes esnemez ışık saçılması (genellikle fluoresans ya da Raman saçılımı formunda)
 •    
 • Boşluk aracılı soğutma
 •    
 • Ortak soğutma
 •    
 • Zeeman yavaşlatıcı kullanımı

Peki bu lazer soğutma sistemleri nasıl çalışır? Bir lazer fotonu atoma çarpar ve atomun lazerden aldığından daha fazla ortalama enerjisi olan fotonlar yayılmasına neden olur. Oluşan enerji farklılığı, atomlar arası termal uyarılmalardan kaynaklanmaktadır. Ve termal uyarılmalardan oluşan bu ısı ışığa dönüşmektedir ki bu da atomu foton olarak bırakır.
Bu konuya ayrıca momentumun korunumu yasası açısından da bakacak olursak. Bir atom bir lazer ışınına doğru giderken ve lazerden bir foton atom tarafından alınırken, atomun momentumu atomun aldığı fotonun momentumunun miktarı kadar azalacaktır
Örneğin bir hover craft üzerinde uçtuğunuzu düşünün. Kuzeye doğru yönde belirli bir hızda hareket ediyorsunuz. Ve size doğru dört bir yandan ağır metalik toplar atılıyor. Ama siz yalnızca direkt olarak önünüzden gelen topları yakalayabiliyorsunuz. Şayet bu topların birini yakalayacak olursanız. Momentumun korunumu yasası sebebiyle yavaşlarsınız. Sonuçta, bununla beraber, topu atmak zorundasınız, ama topu attığınız yön tamamen rastgele olacak. Momentumun korunumu sebebiyle, topu atmak demek topunun tersi yönünde hızınızın artması demektir. Dolayısıyla “atılma” yönü rastgele olduğu için hızınıza olan bu katkı ortalama olarak yok olacak. Bu yüzden ileri doğru hızınız azalacak ve sonunda hareketleriniz tamamen topları yakalama ve atmanın geri tepme kuvveti tarafından belirlenecektir.

Doppler Soğutma
Genellikle manyetik hapsetme kuvvetinin temel alındığı Doppler soğutma yöntemi, şimdiye kadarki en yaygın lazer soğutma yöntemidir.
Bu yöntem düşük yoğunluktaki gazları Doppler soğutma limitine kadar soğutmak için kullanılır. Bu limit yaklaşık 150 mikro kelvin’dir.  Doppler soğutma çok özel bir enerji düzeyi yapısı gerektirdiği için metot küçük bir miktar elementle sınırlıdır.
Doppler soğutmada, ışığın sıklığı atomdaki bir elektron geçişinin biraz altında olacak şekilde ayarlanır. Böylece atomlar, Doppler etkisi sebebiyle, ışık kaynağına doğru hareket edecekler ve daha çok foton alacaklar. Böylece, eğer iki zıt yönden ışık uygulanırsa atomlar her zaman hareket yönlerinin tersini gösteren lazer ışınından daha fazla foton saçacaklardır. Her bir yayılım olayında atom, fotonun momentumuna eşit bir momentum kaybedecek.  Eğer uyarılmış durumdaki atom aynı zamanda bir foton alırsa aynı miktarda momentum ile ters tepilecektir, fakat bu rastgele bir yönde olacaktır. Baştaki momentum kaybı hareket yönünün tersinde olduğu için, takip eden momentum kazanımı rastgele yönde iken, emme ve yayılım sürecinin genel sonucu atomun hızını azaltması olacaktır. Eğer emme ve yayılım süreçleri birçok kez tekrarlanırsa, ortalama hız ve dolayısıyla atomun kinetik enerjisi azalacaktır. Çünkü bir grup atomun sıcaklığı, ortalama rastlantısal iç kinetik enerji ölçeğidir. Bu, atomları soğutmaya denktir.

Diğer Lazer Soğutma Yöntemleri
Daha önceden de bahsettiğimiz gibi protonların bir maddeden ısıyı uzaklaştırmak için kullanıldığı ve bu şekilde maddenin soğutulduğu birtakım benzer süreçler lazer soğutma olarak ifade edilir. Olay, anti skokes fluoerans aracılığıyla gösterilmiştir. Ayrıca aynı etkiyi yaratmak için hem elektrik ışıklı üst-dönüşme hem de foto-ışıklı üst-dönüşme üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bunların çoğunda, ışığın bağdaşımı süreç için lüzum görülmemektedir. Ancak, daha fazla ışık yayılımını sağlamak için genellikle lazerler kullanılır.


        

İlgili Aramalar : Lazer Soğutma, Lazer Soğutucu, Lazer Chiller, Lazer Soğutucu Fiyatları

 

Ana Sayfa |Lazer Tüp |Lazer Lens |Lazer Soğutma |Lazer Ayna |Lazer Güç Kaynağı |Lazer Kontrol Kartı |İletişim